Växtval-beskärning-

träd & buskar

 

Föredrag/föreläsningar (exempel)

Beskärning av träd och buskar

Den robusta och lättskötta trädgården
Frukt och bär i offentlig miljö

Kläng- och klätterväxter

Lökväxter och dess användning
Spännande träd och buskar

Träd i stadsmiljö, syd/mellersta Sverige

Träd i stadsmiljö, mellersta/norra Sverige

Växtutveckling ur ett användarperspektiv

Växtexpedition till Syd-Korea 1976 - vad har hänt sedan dess?
Skapa ett Woodland

Mindre träd

Träd och buskar i landskapet

Växter till trädgårdens olika växtplatser
Växtdynamik – gestaltning genom förvaltning

Växter i kulturmiljö
 

Expertmedverkan i projekt

Domkyrkoparken i Strängnäs

Storkällans begravningsplats, Tyresö

Vård- och utvecklingsplan av Bergianska trädgården

Grönsööprojektet

Örbyhus slottspark

Leverenskontroll av växter/Växtbesiktning

Växtutveckling/härdiga funktionella växter

Elitplantstationens programgrupp för plantskoleväxter

E-systemet

 

Dagskurser

Beskärning

Växtkännedom/beskärning, kombikurs

Växtkännedom i anläggningar
Handympning; period 15/2 – 31/3, beställning senast oktober

Barkympning; period 1/5 – 20/5, beställning senast 31/3

 

Aktiviteter från 2012-2016 (exempel)

Träddag, Göteborg (Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder)

Kulturmiljödag, Gunnebo slott
Föredrag, Varför beskär man växter? Da Capo, Mariestad 6/9 2014
Föredrag, Tierp trädgårdsförening 7/10 2014
Föredrag, Urbana trädbestånd, Stockholm 4/11 2014

Föredrag, Skapa ett Woodland, Tyresö Trädgårdssällskap 16/4 2015
Föredrag på Fullmäktigemöte Riksförbundet Svensk Trädgård  /4 2015
BEUM:s besiktningskurs Växtmaterial, Munkagårdsskolan 15-16/3 2016
På Vinterfrossa, Svenska Trädgårdsdesigners vinterkursdagar 15/1 2016
Två dagskurser i juni resp. september Kunskapsparken på Ultuna för  Sveriges Trädgårdsdesigners 2016.


Expertmedverkan genom telefon, mail, kurser och infodagar

Expert på växtval, klimatanpassning, härdighetsfrågor,

beskärning och växthantering i kulturmiljö hos SLU Movium Rådgivning

 

Undervisning/Fortbildning

Landskaparkitektutbildning. SLU i Uppsala
 

Mina senaste artiklar/rapporter
Pettersson, M-L. & Lagerström, T. 2017. Tidningen Utemiljö. Buxbom och vad som hotar den. Gröna Fakta nr 1, I-VIII. Landvetter.
Lagerström, T. 2016. Plantager för fröförsörjning. Lustgården 2016, s. Föreningen för Dendrologi och parkvård
Lagerström, T. 2016. Är E-systemet protektionistiskt? Lustgården 2016, s. Föreningen för Dendrologi och parkvård
Lagerström, T. 2016. Köp pålitliga växter - som fungerar där du vill ha dem.   Hemträdgården 2016 nr 2.
Lagerström, T. 2015. Växtutveckling - med sikte på framtiden. Lustgården 2015, s. 9-28. Föreningen för Dendrologi och parkvård

Lagerström, T. 2015. Syd-Korea 1976. Lustgården 2015, s.37-48.  Föreningen för Dendrologi och parkvård
Lagerström, T. & Pettersson, M-L. 2015. Att undvika problem med häckväxter. Movium Direkt nr 4, 3-5. SLU, Alnarp.
Lagerström, T. 2015. Starka vajerklättrare Del 2. Landskap nr 3,
Lagerström, T. 2015. Starka vajerklättrare Del 1. Landskap nr 2, 34-35.
Lagerström, T. 2015. Vårstjärna i gräsmatta. Movium Direkt nr 1, 3-4. SLU, Alnarp.
Lagerström, T. 2014. Planering för gatuträd. Movium Direkt nr 7, 2-5. SLU, Alnarp
Lagerström, T. 2014. Ekar i grupp. Movium Direkt nr 6, 6. SLU, Alnarp.
Lagerström, T. 2014. Åtgärder för ojämn häck. Movium Direkt nr 6, 3-4. SLU, Alnarp.
Lagerström, T. 2014. Häckväxter för framtiden. Movium Direkt nr 6, 2-3. SLU, Alnarp
Lagerström, T. 2013. Växtutveckling ur ett användarperspektiv- Långsiktigt arbete har gett utdelning. Tidskriften Landskap, nr 8, 24-26.
Lagerström, T. 2013. Växtutveckling ur ett användarperspektiv-Utvecklingsverksamhet med stora utmaningar. Tidskriften Landskap, nr 7, 30–33.
Lagerström, T. 2013. Växtutveckling ur ett användarperspektiv-Mycket har hänt inom grönytesektorn-en historisk tillbakablick. Tidskriften Landskap, nr 6, 31-33. www.tidskriftenlandskap.se
Lagerström, T. 2012. Beskärning av lindar. Movium Direkt nr 2, 1–2. SLU, Alnarp. www.movium.slu.se

Lagerström, T. 2012. Växtutveckling ur ett användarperspektiv-Kontinuitet och uthållighet-centralt i fröprojektet. Viola, nr 8, 14-16.
Lagerström, T. 2012. Växtutveckling ur ett användarperspektiv-Fullskaligt urvalsarbete en av hörnstenarna. Viola, nr 5, 26–29. www.viola.se

Lagerström, T. 2012. Växtutveckling ur ett användarperspektiv-Bristande kunskap och okänd proveniens - en historisk tillbakablick. Viola, nr 1, 8–10.

Lagerström, T. & Ericsson, T. 2009. Beskärning ofta lösningen vid problem med träds etablering. Movium Direkt, nr 1, 6–8. SLU, Alnarp.

Lagerström, T. 2006. Varför beskär man växter? Fakta Trädgård-Fritid nr 43. SLU, Ultuna. www.slu.se/ekologi se under publikationer.

Lagerström, T. 2007. Beskärning av äldre fruktträd. Fakta Trädgård-Fritid nr 130. SLU, Ultuna.

Lagerström, T. 2006. Framtiden grundas i unga år. fakta Trädgård-Fritid nr 115. SLU, ultuna.

Lagertsröm, T. 2008. Ympa om äldre fruktträd. farkta Trädgård-Fritid nr 132. SLU, Ultuna.

 

Belöningar

Dalecarlica-priset 2016, uttdelat av Föreningen Sveriges  Stadsträdgårdsmästare
Stipendium ur Föreningen för Dendrologi och Parkvårds fond till Minne av   Sven A. Hermelin 2012
Gartnerfonden 2003
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin 1997