Växtval-beskärning-

träd & buskar

 

Föredrag/föreläsningar (exempel)

Vatten, (Odlarnätverket SoS (Söder om Söder, nov.2021)
  (Norrtälje trädgårdssällskap oktober2021)
(Enköping-Håbo trädgårdssällskap november 2021)
Varför beskär man växter ? (Tällberg maj-2019)

Växtval ....... (Medevi, resp. Steninge maj 2019)
Den robusta och lättskötta trädgården
Frukt och bär i offentlig miljö

Svensk växtutveckling och E-systemet
Kläng- och klätterväxter (Eriksbo 2018, Hedemora 2019)

Trädgårdsodling i tider av torka- vad kan vi göra? (Huddinge 2019)
Lökväxter och dess användning
Spännande träd och buskar

RAKET, GLORIE, HULDRA, TIARA och ´Love Child´- några värdefulla  
 E-sorter från svensk växtutveckling (Sjöbo 2018)
Träd i stadsmiljö, syd/mellersta Sverige

Träd i stadsmiljö, mellersta/norra Sverige

Växtutveckling ur ett användarperspektiv

Växtexpedition till Syd-Korea 1976 - vad har hänt sedan dess?
Skapa ett Woodland

Mindre träd
Utveckling av nya klimatanpassade växter för Sverige (Gröna Pennlubben
 2019)
Behövs en ny zonkarta? ( yrkesseminarium Älvsjömässan 2018)

Härdighet och klimatanpassning ( yrkesseminarium Älvsjömässan 2018)
Invasiva arter som vandrar in i och ut ur våra trädgårdar (Gröna
 Pennklubben 2019)
Invasiva växter - rejält hot eller...?  (RST:s fullmäktigemöte 2019)
Skapa ett Woodland, Tyresö Trädgårdssällskap 2015
Träd och buskar i landskapet

Träd, buskar och klätterväxter (Västerort 2017)
Varför beskär man växter?
Växtval - vad skall man tänka på (Tällberg 2018)
Växter till trädgårdens olika växtplatser
Växtdynamik – gestaltning genom förvaltning

Växter i kulturmiljö
 

Expertmedverkan i projekt

Domkyrkoparken i Strängnäs

Storkällans begravningsplats, Tyresö

Vård- och utvecklingsplan av Bergianska trädgården

Grönsööprojektet

Örbyhus slottspark

Leverenskontroll av växter/Växtbesiktning, BEUM-kurser senast , 2019 och 2021 Uppsala

Växtutveckling/härdiga funktionella växter, Elitplantstationen, E-planta

Elitplantstationens programgrupp för plantskoleväxter

E-systemet

 

Dagskurser

Beskärning

Växtkännedom/beskärning, kombikurs

Växtkännedom i anläggningar
Handympning; period 15/2 – 31/3, beställning senast oktober

Barkympning; period 1/5 – 20/5, beställning senast 31/3
Växt-guidningar på fantastiskt rika Campus Ultuna, Uppsala

 

Aktiviteter från 2012-2018 (exempel)

Träddag, Göteborg (Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder)

Kulturmiljödag, Gunnebo slott
Föredrag, Varför beskär man växter? Da Capo, Mariestad 6/9 2014
Föredrag, Tierp trädgårdsförening 7/10 2014
Föredrag, Urbana trädbestånd, Stockholm 4/11 2014
Föredrag, Skapa ett Woodland, Tyresö Trädgårdssällskap 16/4 2015

Föredrag på Fullmäktigemöte Riksförbundet Svensk Trädgård  /4 2015
BEUM:s besiktningskurs Växtmaterial, Munkagårdsskolan 2016
BEUM:s besiktningskurs Växtmaterial, Hvilan 2018
På Vinterfrossa, Svenska Trädgårdsdesigners vinterkursdagar 15/1 2016
Två dagskurser i juni resp. september Kunskapsparken på Ultuna för   
 Sveriges Trädgårdsdesigners 2016.
Föreläsningar på Älvsjömässan 2018
Föredrag för Corintherna 2019
Föredrag (2) för Gröna Pennklubben 2019
Föredrag på Riksförbundet Svensk Trädgårds fullmäktige 2019


Expertmedverkan genom telefon, mail, kurser och infodagar

Expert på växtval, klimatanpassning, härdighetsfrågor,

beskärning och växthantering i kulturmiljö hos SLU Movium Rådgivning

 

Undervisning/Fortbildning

f.d. universitetslektor i växtmateriallära på Landskaparkitektutbildning. SLU i Uppsala
 

Mina senaste artiklar/rapporter
Lagerström, T. 2023. Hemträdgården 6/23. Förberedelserna klara - vintern kan börja.
Lagerström, T. 2023. Hemträdgården 5/23. Går mot en avslutning.
Lagerström, T. 2023. Hemträdgården 4/23. När det mesta händer.
Lagerström, T. 2023. Hemträdgården 3/23. Den ljuvaste perioden.
Lagerström, T. 2023. Hemträdgården 2/23.
Lagerström, T. 2023. Hemträdgården 1/23.
Lagerström, T. 2021. Hemträdgården 2/21  Invasiva arter.......
Lagerström, T. 2020. Lustgården 100 år. En uppländsk trädgård berättar, s. 106-133. Föreningen för Dendrologi & Parkvård
Lagerström, T. 2018. Tidningen Utemiljö. Härdighet och klimatanpassning.
                                   Gröna Fakta nr  ,   Landvetter.
Lagerström, T. 2018. Zonkartan. Faktablad från
                                  Riksförbunder Svensk Trädgård
Lagerström, T. 2017. Härdighet och klimatanpassning. Faktablad från
                                  Riksförbunder Svensk Trädgård
Lagerström, T. 2017. Utemiljö, Gröna Fakta Svensk växtutveckling under
                                  30 år.
Pettersson, M-L. & Lagerström, T. 2017. Tidningen Utemiljö. Buxbom och
                               vad som hotar den. Gröna Fakta nr 1, I-VIII. Landvetter.
Lagerström, T. 2016. Plantager för fröförsörjning. Lustgården 2016, s.
                              Föreningen för Dendrologi och parkvård
Lagerström, T. 2016. Är E-systemet protektionistiskt? Lustgården 2016, s.    Föreningen för Dendrologi och parkvård
Lagerström, T. 2016. Köp pålitliga växter - som fungerar där du vill ha dem.   Hemträdgården 2016 nr 2.
Lagerström, T. 2015. Växtutveckling - med sikte på framtiden. Lustgården 2015, s. 9-28. Föreningen för Dendrologi och parkvård

Lagerström, T. 2015. Syd-Korea 1976. Lustgården 2015, s.37-48.  Föreningen för Dendrologi och parkvård
Lagerström, T. & Pettersson, M-L. 2015. Att undvika problem med häckväxter. Movium Direkt nr 4, 3-5. SLU, Alnarp.
Lagerström, T. 2015. Starka vajerklättrare Del 2. Landskap nr 3,
Lagerström, T. 2015. Starka vajerklättrare Del 1. Landskap nr 2, 34-35.
Lagerström, T. 2015. Vårstjärna i gräsmatta. Movium Direkt nr 1, 3-4. SLU, Alnarp.
Lagerström, T. 2014. Planering för gatuträd. Movium Direkt nr 7, 2-5. SLU, Alnarp
Lagerström, T. 2014. Ekar i grupp. Movium Direkt nr 6, 6. SLU, Alnarp.
Lagerström, T. 2014. Åtgärder för ojämn häck. Movium Direkt nr 6, 3-4. SLU, Alnarp.
Lagerström, T. 2014. Häckväxter för framtiden. Movium Direkt nr 6, 2-3. SLU, Alnarp
Lagerström, T. 2013. Växtutveckling ur ett användarperspektiv- Långsiktigt arbete har gett utdelning. Tidskriften Landskap, nr 8, 24-26.
Lagerström, T. 2013. Växtutveckling ur ett användarperspektiv-Utvecklingsverksamhet med stora utmaningar. Tidskriften Landskap, nr 7, 30–33.
Lagerström, T. 2013. Växtutveckling ur ett användarperspektiv-Mycket har hänt inom grönytesektorn-en historisk tillbakablick. Tidskriften Landskap, nr 6, 31-33. www.tidskriftenlandskap.se
Lagerström, T. 2012. Beskärning av lindar. Movium Direkt nr 2, 1–2. SLU, Alnarp. www.movium.slu.se

Lagerström, T. 2012. Växtutveckling ur ett användarperspektiv-Kontinuitet och uthållighet-centralt i fröprojektet. Viola, nr 8, 14-16.
Lagerström, T. 2012. Växtutveckling ur ett användarperspektiv-Fullskaligt urvalsarbete en av hörnstenarna. Viola, nr 5, 26–29. www.viola.se

Lagerström, T. 2012. Växtutveckling ur ett användarperspektiv-Bristande kunskap och okänd proveniens - en historisk tillbakablick. Viola, nr 1, 8–10.

Lagerström, T. & Ericsson, T. 2009. Beskärning ofta lösningen vid problem med träds etablering. Movium Direkt, nr 1, 6–8. SLU, Alnarp.

Lagerström, T. 2006. Varför beskär man växter? Fakta Trädgård-Fritid nr 43. SLU, Ultuna. www.slu.se/ekologi se under publikationer.

Lagerström, T. 2007. Beskärning av äldre fruktträd. Fakta Trädgård-Fritid nr 130. SLU, Ultuna.

Lagerström, T. 2006. Framtiden grundas i unga år. fakta Trädgård-Fritid nr 115. SLU, ultuna.

Lagertsröm, T. 2008. Ympa om äldre fruktträd. farkta Trädgård-Fritid nr 132. SLU, Ultuna.

 

Belöningar

Dalecarlica-priset 2016, uttdelat av Föreningen Sveriges Stadsträdgårds-
                                       mästare
Stipendium ur Föreningen för Dendrologi och Parkvårds fond till Minne av 
                                       Sven A. Hermelin 2012
Gartnerfonden 2003
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin 1997